Poszukaj pomocy

Możesz poprawić swoje wyniki wyszukiwania w witrynie. Oto kilka wskazówek:

  • Więcej opcji: Rozwiń dodatkowe filtry, takie jak obszar funkcjonalny lub poziom wejścia, za pomocą „więcej opcji” w obszarze wyszukiwania.
  • Cytaty: co najmniej dwa słowa kluczowe w cudzysłowie są traktowane jako jeden termin, np. "Menadżer projektu"
  • Operator: wyszukiwanie z użyciem operatorów takich jak AND/NOT/OR (całkowitymi literami) zawęzi wyszukiwanie, np. menedżer projektu AND (zwróci tylko zadania, w których znaleziono oba słowa kluczowe) lub menedżer projektu NIE (zwróci tylko słowa kluczowe, w których znaleziono projekt, ale nie znaleziono menedżera).
  • Symbole wieloznaczne: znak gwiazdki * może być używany jako symbol wieloznaczny podczas wyszukiwania terminów, w których dowolna liczba znaków jest nieznana, np. Produkcja* również znajdzie pracę o nazwie Pracownik produkcyjny.

 

Należy pamiętać, że istnieją również słowa stop, które są wykluczone, gdy są używane w wyszukiwanym ciągu. Ma to na celu zwiększenie dokładności poprzez usunięcie małych słów, takich jak „the”, „as” lub „it”. Z tego powodu słowo kluczowe IT (oznaczające technologię informacyjną) nie może być używane jako wyszukiwane hasło. Zamiast tego możesz wyszukać słowo kluczowe dept:IT lub możesz filtrować według IT za pomocą „więcej opcji”.